Blogs & Vlogs Dossiers

“Dirk Sijmons en het nieuwe landschap”

Nostalgie in de omgang met het Nederlandse landschap brengt ons niet verder. De aantrekkelijkheid van ons landschap schuilt er juist in dat praktische zaken als waterbeheer, energiewinning en voedselvoorziening het hebben vormgegeven. Ook klimaatverandering en de overgang naar niet-fossiele energiebronnen dwingen ons eraan te blijven werken. Een gesprek met de toonaangevende landschapsarchitect Dirk Sijmons. Lees […]

Blogs & Vlogs Dossiers

Omgevingsvisie Provincie Groningen 2016-2020

De Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020 (vastgesteld op 1 juni 2016) vormt de basis voor de meeste plannen die we de komende jaren maken. Hierin staat het provinciale omgevingsbeleid rondom milieu, verkeer en vervoer, water en ruimtelijke ordening. Er zijn zes grote opgaven waar wij de komende jaren in het bijzonder aan werken: Leefbaarheid, Circulaire Economie, Gaswinning, Waddengebied, […]