Blogs & Vlogs

De nieuwe Focus van de NCG: een keurslijf van kaders.

De nieuwe Focus van de NCG: een keurslijf van kaders.

De NCG heeft bij brief van 21 november aangegeven dat zijn MJP “Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2018-2022” nu niet in de volle breedte wordt uitgewerkt en geactualiseerd. Als reden daarvoor geeft hij aan dat “de regio” niet vooruit wil lopen op gesprekken met het nieuwe kabinet en Minister Wiebes. De NCG wil zich voorlopig focussen op 5 dorpen en op de kaders (87!) waarbinnen de versterking moet gaan plaats vinden. “De regio” heeft 9 dagen

om op deze complexe materie te reageren en moet wel wil men niet de schuld krijgen van vertragingen.
Volgens de NCG zouden afspraken met het kabinet moeten landen in een nieuw MJP. Wij denken dat dat andersom zou moeten zijn: het NCG programma dient ingepast te worden in bredere plannen per gemeente en per dorp.
Bovendien lijkt het erop dat de non-voortgang van de laatste jaren nu in een hoog tempo moet worden ingehaald. Dat geldt niet alleen het tempo waarin zijn brief door “de regio” moet worden vastgesteld, maar – veel erger – het lijkt ook te gelden voor het tempo van de versterking zelf. Wij denken dat de gemeente (in ons geval het nieuwe Midden-Groningen) dat tempo niet kan volgen, laat staan de bewoners en dorpen. Waarom dat stoom en kokend water los laten op burgers die al jaren in onzekerheid leven en nog moeite hebben de impact van de NCG-adviezen op hun “thuis” te verwerken?
Zou het niet beter zijn als de gemeente de ruimte krijgt om samen met een dorp een breder en 4-jarig “DorpsVerNieuwingsPlan” (DVNP) te maken? Het centrale instrument in de door de NCG voorgestelde kaders is een “GebiedsVersterkingsPlan)” (GVP). Dat zou ingepast kunnen worden als de fysieke, bouwtechnische ruggengraat van een DVNP.
Wij kunnen ons helemaal vinden in de reactie van het Groninger Gasberaad, waaruit wij de conclusie citeren:
……….. in essentie zijn dit nog steeds de kaders gebaseerd op de door NAM zelf erkende aansprakelijkheid. Terwijl de kaders gebaseerd zouden moeten zijn op wat de regio en haar inwoners nodig hebben om in zijn geheel sterker uit de gaswinningsellende te komen. Het is het vertrekpunt dat verkeerd is gekozen.
De publieke aansturing moet dus anders: van onderop en voor alle facetten. Typerend is in dit verband de constatering dat de duurzaamheidsambities als onderdeel van “flankerend beleid” zijn verdwenen. Ze pasten niet meer in de met de NAM afgesproken kaders. De duurzaamheid zal dus langs een andere weg (het regeerakkoord?) weer ingebracht moeten worden. De redenering van Minister Wiebes dat die verduurzamingsmaatregelen door de rest van Nederland ook zelf betaald moeten worden, en dat wij als Groningers al het voordeel hebben dat de boel toch al open ligt, belooft niet veel goeds.
De gemeente dient leidinggevend te zijn vanaf het moment dat de technische rapporten per huis/gebouw beschikbaar komen.
Wij geloven niet (meer) in een centrale NCG gedomineerde “publieksregie”, waarin de NAM-besluitvorming nog steeds bepalender is dan die van gemeenten (en hun dorpen/bewoners). In de brief van 34 pagina’s incl. bijlage) wordt NCG 159x genoemd, NAM 76x, gemeente 36x en dorp 5x. Deze piramide moet op zijn kop.

Gert de Vries (Overschild), Fred Mahler (Steendam), Henk Bos (Tjuchem)

Geef een reactie

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *