Blogs & Vlogs Dossiers

“Dirk Sijmons en het nieuwe landschap”

Nostalgie in de omgang met het Nederlandse landschap brengt ons niet verder. De aantrekkelijkheid van ons landschap schuilt er juist in dat praktische zaken als waterbeheer, energiewinning en voedselvoorziening het hebben vormgegeven. Ook klimaatverandering en de overgang naar niet-fossiele energiebronnen dwingen ons eraan te blijven werken. Een gesprek met de toonaangevende landschapsarchitect Dirk Sijmons. Lees […]

Blogs & Vlogs Dossiers

Omgevingsvisie Provincie Groningen 2016-2020

De Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020 (vastgesteld op 1 juni 2016) vormt de basis voor de meeste plannen die we de komende jaren maken. Hierin staat het provinciale omgevingsbeleid rondom milieu, verkeer en vervoer, water en ruimtelijke ordening. Er zijn zes grote opgaven waar wij de komende jaren in het bijzonder aan werken: Leefbaarheid, Circulaire Economie, Gaswinning, Waddengebied, […]

Actueel Blogs & Vlogs

8 november: Forumdebat Groots in Kleinschaligheid

Hoe willen we dat het landschap van Midden-Groningen er in de toekomst uit gaat zien? Willen we meer of minder natuur? Passen daar wel windmolens tussen? En hoe gaan we in het landschap om met landbouw en bedrijventerreinen? Op 8 november organiseren ChristenUnie Midden-Groningen en GroenLinks Midden-Groningen een discussieavond over dit thema met een aantal prominente gastsprekers, onder wie […]