Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.

Onze Facebook pagina

Archief

Categorieën

Welkom op Hart voor Groningen!

Welkom bij het onafhankelijke politieke platform voor Midden Groningen!

Toen wij ons een paar maanden geleden begonnen voor te bereiden op de Gemeenteraadsverkiezingen van 22 november hebben wij ons ook verdiept in de (on)wenselijkheden  om sociale media in te zetten bij verkiezingscampagnes. Het is duidelijk dat er veel mogelijk is: van Obama tot Baudet zijn resultaten toegedicht aan de inzet van sociale media. Vaak overdreven, want zo eenduidig is het verband niet altijd, maar vaak ook met aandacht voor negatieve aspecten (privacy, tunnelvisies, anonieme scheldpartijen enz.)

Wij waren en zijn ook geen fan van Facebook, maar het heeft geen zin te ontkennen dat het gebruik er van een belangrijke bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van de democratie. Het blijft techniek en je kunt er dus slechte en goede dingen mee doen. Het is meer het baasje dan de hond die je ergens op aan moet kijken.

Wij  hebben met  www.facebook.com/hartvoorgroningen, geëxperimenteerd en bevestigd gezien dat je je succesvol kunt ontwikkelen met de hulpmiddelen die je bij Facebook kunt kopen (zie verder de handleiding op de site).

Tegelijkertijd werd onze argwaan bevestigd: het middel wordt belangrijker dan de inhoud en je bereikt vooral mensen die het toch al met je eens zijn. We kwamen tot de conclusie dat sociale media alleen maar democratisch ingezet kunnen worden als iedereen er over kan beschikken. Het moet je politieke eer te na zijn om zetels te halen omdat je vergeleken met de concurrentie “handig met de media” bent. Je wilt dat doen op inhoud en profiel.

Wij hebben dan ook de conclusie getrokken dat we onze kennis van sociale media willen delen met iedereen die zich met de politiek en de toekomst van Midden-Groningen wil bezig houden. Daartoe hebben wij naast de facebook-pagina een site gemaakt die de basis kan vormen voor een politieke “community” binnen Midden-Groningen:  www.hartvoorgroningen.nl

Daarop verzamelen wij zoveel mogelijk informatie die “handig” is voor iemand die politiek actief wil zijn, of het nu eenmalig is of beroepsmatig als raadslid: de site moet een startpagina worden. Ook zijn er vele technieken beschikbaar om politieke meningen te peilen, te discussiëren, te bloggen enz.

Het heeft allemaal veel meer waarde als we ze op een gemeenschappelijk platform gebruiken. Het gevaar dreigt dat anders elke politieke partij alleen maar voor de eigen parochie staat te preken.

Wij verwachten niet dat wij in 1 keer de goede vorm te pakken hebben en hopen dus op kritiek en suggesties.

U kunt hier doorklikken naar de handleiding voor de community.

 

Henk Bos

Mark Kugel